Er wordt al zo lang ik mij kan heugen gepraat over het feit dat pensioen goed moet worden uitgelegd. Er is zelfs een wet gemaakt rond de pensioencommunicatie en toch blijf je lezen dat het tijd wordt dat deelnemers van pensioenregelingen eens goed uitgelegd moet krijgen hoe het nou precies zit met dat pensioen.

Er zijn in de jaren wel wat slagen gemaakt in het overzichtelijk maken van de pensioenen. Er is veel papier en waar eerst een loket als mijnpensioenoverzicht verre van compleet was, is dat nu een stuk beter (maar nog lang niet perfect) en er zijn steeds meer overzichten waarbij ook visueel duidelijk wordt gemaakt door middel van mooie plaatjes hoe te toekomst er voor staat.

Maar alle communicatietools ten spijt: men blijft zich slecht geïnformeerd voelen.

In het verleden runde ik met een compagnon 10 jaar een pensioenadvieskantoor. Ik weet dus een beetje waar ik het over heb. Toen zag ik, net als ieder ander in de sector, dat papieren gewoon niet werden gelezen. Geen desinteresse was dat volgens mij, maar meer een te ver van mijn bed show, te lastig te lezen, te weinig context van wat dit voor deze persoon individueel betekende.

Ik ging vervolgens met iedere nieuwe deelnemer in het pensioen een gratis gesprek aan -zolang dit nog werd gedekt door een vorm van provisie of betaling door de werkgever uiteraard-

Dit werkte prima. Ik maakte in een uurtje duidelijk wat er wel en vooral wat er niet kon worden verwacht van het pensioen en gaf globaal aan hoe eventuele pensioengaten konden worden gevuld. Ik liet de deelnemers ook bevestigen dat ze het hadden begrepen.

Met de moderne communicatiemiddelen is het online verzorgen van zo’n gesprekje kinderspel. Het zou volgens mij goed zijn als er een verplicht gesprek zou komen met een adviseur die het pensioen in combinatie met privé voorzieningen zou uitleggen. Een gesprek zonder commercieel doel, puur ter informatie, betaald uit het pensioenfonds of vanuit een bijdrage van het bedrijf of de bedrijfstak.

Het zou een het pensioenbewustzijn eindelijk naar de gewenste hoogte kunnen brengen.

copyright Ruud van der Vlies