Deze week kwam het gesprek bij een van onze relaties op de mogelijkheden van een Pan Europees Pensioen Product (PEPP). Interessant om dit stukje Europese pensioeninitiatief, vooral bedacht in en voor landen waar de pensioenvoorzieningen zo goed als afwezig zijn, eens goed te bekijken.

PEPP is een 3e pijler product. Het geldt als aanvulling op bestaand pensioen en zou fiscaal hetzelfde moeten worden behandeld als lijfrente (omkeerregeling van toepassing).

  • Een PEPP product moet tenminste 1 investeringsoptie hebben waarbij de ingelegde premie is gegarandeerd.
  • Daarnaast mogen een beperkt aantal opties voor risicovollere beleggingen zijn.
  • De kosten en adviesdiensten moeten transparant worden uitgelegd via een standaard document (Key Information Document) die voor de verkoop wordt uitgereikt en er moet gedurende de looptijd worden gecommuniceerd (nazorg).

De aanbieders van een PEPP werken zodanig gestandaardiseerd dat het product min of meer ongeschonden door aan en verkoopkosten van de ene naar de andere aanbieder, waar dan ook in de Europese gemeenschap, kan worden overgevoerd. Er is ook een mogelijkheid om om de 5 jaar te kunnen wisselen van aanbieder met beperkte kosten.

Het zal sterk afhangen van de fiscale behandeling die de PEPP krijgt in de verschillende lidstaten of PEPP een succesnummer wordt. De Europese Commissie ziet een grote toekomst weggelegd voor het PEPP. Een studie van een consultant voor de EU verwacht dat de markt rond 2030 € 2.100,- miljard groot kan zijn (we hebben het hier dan over een grote verschuiving van pensioenfonds gerelateerd naar privé potjes). Voorwaarde is dan wel dat de lidstaten de PEPP omarmen.

In Nederland doen we dat vooralsnog niet. In februari sprak minister Hoekstra van Financiën zich nog uit tegen een PEPP. Het zou niets toevoegen aan wat er al is Het lijkt er op dat PEPP vooral in het licht van een bedreiging voor het bestaande pensioenstelsel wordt bekeken. Dit terwijl er duidelijk is bepaald dat de PEPP naast de bestaande nationale regelingen kan bestaan.

Het is mijns inziens een goede zaak als er een einde kan komt aan de lappendeken van afspraken die nu met verschillende Europese landen geldt als het gaat om de fiscale behandeling van privé pensioen. PEPP kan daar de aanzet toe geven.

Kans voor buitenlandse partijen

Door PEPP in Nederland voorlopig te parkeren laat Nederland een grote kans liggen. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers. Pijler 3 (lijfrente) wordt belangrijker naarmate pensioenfondsen aan betekenis inboeten. Het voortouw nemen op PEPP zou een nieuwe impuls kunnen geven aan de levensverzekeringen tak van de Nederlandse Verzekeraars. Deze tak heeft dringend “nieuw leven” nodig

Nederland is een land vol kennis migranten en kennis emigranten. Deze mensen moeten een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. De instroom van kapitaal zal eerder groter zijn dan de uitstroom (Nederland vestigingsland). Pan Europees betekent mogelijkheden voor expansie.

PEPP zou ook leidend kunnen zijn in de gedachte rond het ZZP pensioen en zo zijn er nog wel een paar argumenten vóór een Nederlandse PEPP aanpak te bedenken.

 

copyright: Ruud van der Vlies