Nu de contouren van het kabinet Rutte 3 duidelijk worden is het ook tijd om de plannen rondom het kopje “arbeidsmarkt” eens te beoordelen. De belangrijk voorstellen lijken te behelzen dat een aantal grote weerstanden om mensen in vaste dienst te nemen worden weggenomen. In vogelvlucht de belangrijkste punten:

  • de proeftijd wordt opgerekt naar 5 maanden bij contracten van onbepaalde tijd
  • het tijdelijk contract wordt opgerekt naar 3 jaar (met maximaal 3 maanden proeftijd bij een contract van 2 jaar en 1 dag).
  • de ontslagvergoeding wordt mogelijk vanaf dag 1
  • de hoogte van de ontslagvergoeding wordt hoger
  • kleine werkgevers hebben nog 1 jaar i.pv. 2 jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Deze veranderingen zullen naar verwachting een shift naar meer vaste contracten bij mkb bedrijven met zich meebrengen. Niet in de laatste plaats omdat de schaarste op de arbeidsmarkt zich steeds meer doet gelden. Hoe de grotere bedrijven hiermee om zullen gaan is afwachten. Ook daar ontstaat druk om flex om te zetten in vast vanwege dezelfde arbeidskrapte, maar het risicoprofiel van een nieuwe werknemer neemt bepaald niet af. De ontslagkosten worden hoger en de periode uitkering bij ziekte blijft voor deze bedrijven hetzelfde. In de financiële sector blijven Mifid en Solvency regels bovendien voor onzekerheid zorgen op de middellange termijn aangaande winstgevendheid. Nieuwe afslankoperaties in het verschiet ziet men daar niet zitten. Zeker in deze sector is het voordeel van flex boven vast nog steeds evident.

Voor ZZP ers zal de situatie naar verwachting ook niet veel beter worden met de verwachte opdrachtgeversverklaring. Hoewel deze meer in de richting komt van de voorheen aanwezige VAR blijft het een beoordelingsinschatting of de ZZP er echt niet in dienst had gemoeten. Grote partijen zullen daarom toch liever het zekere voor het onzekere nemen en in de meeste gevallen een dienstverband eisen van de flex uitleners.

De conclusie van Emplooyer is dat de arbeidsmarkt zeker richting vaste contracten gaat, maar niet zozeer door deze wijzigingen. Er zal bovendien een neiging zijn om vaste contracten aan te gaan bieden met 5 maanden proeftijd, een nieuwe carrousel ligt op de loer. Nu niet na 2 jaar maar na 5 maanden. De vraag is of we daar iets mee opschieten.