PARTNERS

Emplooyer is meer dan een bureau van arbeidsbemiddeling. Emplooyer zoekt naar het talent dat in staat is om veranderingen te bewerkstelligen. Het partnerprogramma houdt in dat er rondom thema’s die onze klanten bezighouden wordt gebrainstormd, kennis wordt verzameld en plannen worden uitgewerkt door selecte groepen van top professionals die de kar willen gaan trekken. Deelname aan een partnerprogramma betekent dus actief in groepen werken en de gezamenlijke toekomst vormgeven.

IFRS 17: De turn key aanpak

In 2021 dienen de jaarverslagen van verzekeringsmaatschappijen te voldoen aan de nieuwe grondslagen die de IASB heeft afgegeven. IFRS 17, zoals de nieuwe richtlijn heet gaat zorgen voor transparantie en zal leiden tot een andere manier van Winstbepaling dan verzekeringsmaatschappijen gewend zijn.

Effect hiervan is dat duidelijk gaat worden in hoeverre portefeuilles winstgevend zijn en wat de ontwikkeling van die portefeuilles zal zijn. IFRS 17 dwingt verzekeringsmaatschappijen een kijkje in de eigen keuken te geven. En wat als blijkt dat de winstgevendheid minder is dan in de jaren ervoor? Het vertrouwen zal afnemen en vertrouwen (niet alleen van klanten, maar ook investeerders en andere stakeholder) is key voor verzekeraars. Kortom de effecten van IFRS 17 reiken verder dan alleen de invoering van nieuwe grondslagen voor het jaarverslag.

Wij bij Employeer hebben een aanpak ontwikkeld waarmee we verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen met IFRS 17. Door ruim voor 2021 klaar te zijn worden de effecten snel duidelijk en kunnen er tijdig strategische beslissingen worden genomen. Onze ambitie is met een turn key aanpak, gebaseerd op 4 pijlers, te zorgen voor (tijdige) realisatie van IFRS 17.

Wordt het afwachten, kop in het zand we hopen op het beste of wordt het anticiperen en nu de consequenties doordenken en zo good mo§gelijk handelen? Onze TaskForce is er klaar voor. Wij willen en kunnen helpen door met een korte assessment inzicht verschaffen in de impact van IFRS 17. Geïnteresseerd in de aanpak van Emplooyer’s TaskForce IFRS 17? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Bewindvoering en financieel management

De Nederlandse bevolking verouderd en krijgt een groot tekort aan betrouwbare en goedopgeleide bewindvoerders. Financiële professionals met papieren en een zorgzame instelling. Mensen die oog hebben voor de kwetsbaarheid op financieel terrein van ouderen die in veel gevallen de snelle veranderingen niet meer kunnen bijbenen. Deze professionals denken mee over oplossingen op het gebied van financieel management en administratie, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zich geen zorgen hoeven te maken over het beheer van de opgebouwde reserves. Emplooyer werkt samen met wft gecertificeerde specialisten en schoolt deze professionals om tot adviseurs van de oudere van nu en morgen. Wil je deelnemen aan dit partnerprogramma? Meld je dan hier aan.