Wat onderscheidt jullie nou van andere partijen? Een goede vraag die terecht gesteld wordt in competitieve markten en de recruitment-markt is zeer competitief kan ik u vertellen. Dat antwoord is dan vaak: het netwerk, de kennis, het nakomen van afspraken enz. enz.

Maar als ik er over nadenk is het eigenlijk veel subtieler. Veel gesprekken gaan eerst over de functieomschrijving en daarna over de eigenschappen waaraan een kandidaat moet voldoen en dan moet je wel doorvragen over het bedrijf waar gewerkt gaat worden, wat voor cultuur kent dat bedrijf, waar let men de nadruk op in de rol, hoe zit de organigram er uit, wat is de toekomstvisie, wat voor persoon past in het team? Is het een specialistische rol, moet er vooral worden gemanaged, is het van belang dat de kandidaat overtuigt, of juist dwars door de porseleinkast heen dendert?

In die gesprekken is de ervaring die jezelf meeneemt als recruiter van groot belang. Hoe meer je weet van de sector, hoe beter je het bedrijf kent, de afdeling met zijn managers, de bestuursstijl en niet te vergeten de klantbenadering, hoe meer je toevoegt.

De recruiters van Emplooyer hebben diverse rollen vervult in het financiële domein, van projectleiding tot adviseur van klanten, compliancy en administratie you, name it. Dan gebeurt het dus in de gesprekken regelmatig dat er ook wat wordt gevonden van de functie en de kandidaat die gezocht wordt, naarmate er meer ervaring in het gesprek wordt meegenomen wordt het beeld scherper en kunnen ideeën opkomen die veel waarde kunnen hebben voor het bedrijf. In die zin is het dus heel verstandig om met de juiste recruiter aan tafel te zitten.